CSR (Corporate Social Responsibility) jest efektywną strategią zarządzania, polegającą na prowadzeniu biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny, oznacza przejrzyste praktyki biznesowe, oparte na wartościach etycznych, zgodne z wymogami prawnymi i szacunkiem dla społeczności i środowiska.

Jest to koncepcja, dzięki której firma, osiągająca zysk,  uwzględnia w swojej strategii interesy społeczne i dba o zachowanie równowagi środowiska naturalnego, nawiązując uczciwe  relacje zarówno z własnymi pracownikami, jak i klientami, partnerami biznesowymi, inwestorami, dostawcami, sprzedawcami, konkurencją i wreszcie - społecznością lokalną.

Biznes społecznie odpowiedzialny, to prowadzenie działalności gospodarczej w sposób przejrzysty z uwzględnieniem zasad etycznych, w poczuciu odpowiedzialności za pracownika, klienta, inwestora, udziałowca, społeczeństwo, środowisko itp.

Firma społecznie odpowiedzialna to taka, która dba o stosunki z pracownikami i relacje pomiędzy nimi, zwalcza korupcję, dba o konsumenta stosując uczciwe praktyki, przestrzega obowiązujące przepisy prawa, wspiera społeczność, angażuje się w różnego rodzaju kampanie społeczne, w swoich działaniach kieruje się wewnętrznym kodeksem etycznym, wprowadza dobrowolnie systemy jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Brzmi to utopijnie? Nic bardziej mylnego - odpowiedzialny biznes prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa dzięki skutecznemu dialogowi z otoczeniem, uwzględnianiu ochrony środowiska i budowie kapitału społecznego. W perspektywie długofalowej firma zarządzana według zasad CSR osiąga wiele korzyści – obniża koszty, notuje wzrost przychodów, ogranicza ryzyko biznesowe, buduje swoją reputację, ma lepszy dostęp do kapitału, poprawia relacje z otoczeniem społecznym.

Punktem wyjścia dla norm społecznej odpowiedzialności biznesu są takie zasady konstytucyjne, jak równość i zakaz dyskryminacji, równouprawnienie kobiet i mężczyzn,

wolność słowa i prawo do krytyki, wolność zrzeszania się, prawo do prywatności,

prawa pracownicze, ochrona konsumentów i konkurencji, ochrona środowiska.

Elementem strategii firmy społecznie odpowiedzialnej są dobre praktyki biznesowe z zakresu CSR. Są to dobrowolnie podejmowane działania, programy lub projekty, wykraczające poza wymogi określone przepisami prawa, które dotyczą konkretnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa bądź całej firmy i podnoszą jakość i efektywność jej działań.

Przejawem dobrych praktyk w obszarze zatrudnienia jest wspieranie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla tych osób zatrudnienie stanowi nie tylko sposób na rehabilitację, ale także szansę na osiągnięcie niezależności. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest sposobem na przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu tych osób, jest narzędziem umożliwiającym zmianę sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Firma społecznie odpowiedzialna zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami dlatego, że CHCE ZATRUDNIAĆ takie osoby, a nie tylko czerpać  korzyści z dopłat do ich zatrudnienia…

Baza PPOP

 BPPOPmax

Grantodawcy

                            

         

                                                                                          

Patronat honorowy

Go to top

Ta strona internetowa używa plików Cookie. Używanie ich to strategiczna metoda działania większości stron internetowych. Jeżeli nie zgadzasz się z ich polityką zamknij przeglądarkę. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information